VD-nätverket

VD-nätverket är platsen där du som VD får möjlighet att komma utanför den egna organisationen och samla energi och utbyta erfarenheter med andra i lika ställning. Här erbjuds en plats med stort utrymme för nätverkande, relationsbyggande och kunskapsinhämtning. I nätverket träffas ett tiotal VD:ar fyra gånger per år för att inhämta ny kunskap och inspiration från andra företagsledare och externa föreläsare, samt för att lyfta intressanta case från deltagarnas egna verksamheter.

Innehåll:

Egna case

I nätverket är deltagarna själva aktiva och lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen som VD. Gruppen är tillsammans med och bidrar till lösningar, idéer och strategier. Genom att både ge och ta emot feedback och råd så skapas ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Externa inslag

Beroende på ämnen och behov plockas extern kompetens in utifrån och kan bidra med såväl ny energi och inspiration som kunskap att ta med sig in i gruppdialogen. Här varvas inslag från exempelvis andra företagsledare till kunskap från externa konsulter inom olika temaområden.

I nätverket finns stor möjlighet att som deltagare vara med och styra innehållet i årets fyra träffar. VD-nätverkets arrangör Handelskammaren Mittsverige formar tillsammans med samtalsledaren nätverkets innehåll efter nära dialog med deltagarna. VD-nätverkets samtalsledare finns också tillgänglig och bidrar med omvärldsspaning inom aktuella ämnen och vad som är på gång inom näringslivet i regionen. Beroende på ämnen kan även den senaste forskningen presenteras genom samarbete med lärosäten eller andra organisationer.

VD-nätverket är för mig en fristad där jag kan bolla tankar och idéer med kompetenta människor från olika branscher. Jag har förvärvat ny kunskap utifrån intressanta föreläsningar och diskussioner med övriga nätverksdeltagare.”

– Jimmy Nyberg, Träteam AB

VD – nätverket

 

Kort om nätverket:

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas fyra gånger per år med övernattning lunch till lunch. I nätverket inspireras du och får ny kunskap från externa företagsledare, andra deltagare och externa konsulter samtidigt som du får möjlighet att bolla utmaningar från den egna eller andra deltagares verksamhet.

 

Målgrupp:

I nätverket deltar VD:ar och platschefer från bolag som är verksamma i Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen. Vår ambition är att få till en mix av företag från olika branscher och med en geografisk spridning från hela region Mittsverige.

 

Syfte:

Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration, verksamhetsutveckling, långsiktiga relationer och personlig utveckling.

 

Kort fakta:

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas vid ett antal träffar per år. I nätverket inspireras du av föreläsare inom valda ämnesområden och får också möjlighet att lyfta egna case ur verksamheten. Här utbyts erfarenheter och kunskap samtidigt som du får ett nytt nätverk för framtiden som genererar nya affärsmöjligheter.

 

Pris:

Medlemmar i Handelskammaren betalar 25 000 kr exkl. moms. Övriga betalar 30 000 kr exkl. moms. En kostnad för middag och logi tillkommer vid varje tillfälle.

 

Information och anmälan:

Målsättningen med VD-nätverket är att bygga relationer över tid och att skapa ett forum som växer och utvecklas tillsammans med deltagarna. Vi ser över gruppen en gång per år och fyller på med nya deltagare om det finns tillgängliga platser.

Är du intresserad av att vara med i nätverket?

Vänligen kontakta Olivia Åsberg, Affärsutvecklare/Kommunikationsansvarig Handelskammaren Mittsverige

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33