Employer Branding for lunch! – Sundsvall

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Vikten av synliga företagsvärderingar och Att bygga organisationskutlur remote. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Det enda kravet är att deltagaren själv ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Employer Branding for lunch i Sundsvall arrangeras av Handelskammaren Mittsverige, tillsammans med Näringslivsbolaget i Sundsvall, House Be och Näringslivskontoret Timrå kommun.

Programmets innehåll med start i oktober 2021

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff  1 – 21 oktober

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.00 – 14.00

Den globala trenden kring distansarbete

Träff  2 – 18 november

För många kom hemarbete som en chock under våren, men i världen har trenden kring ett ökat distansarbete varit tydlig under de senaste åren.
Maria Svensson Wiklander från Remote Lab berättar utifrån forskning om de senaste årens utveckling och ger oss en kik in i framtiden om hur organisationer och medarbetare kan komma att snabbare formas av den sedan länge eskalerande trenden av distansarbete. The Remote Lab lanserades förra året och har under en längre tid tittat på den ökade trenden och vilka förutsättningar som finns hos våra bolag. I en nyligen släppt studie belyser de viljan och attityder till distansarbete hos bolag i Jämtland och Västernorrland men även hos anställda där skillnaden mellan dessa är betydande.

Tid: 11.00 – 14.00

Talent Management

Träff  3 – 16 december

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang.

Tid: 11.00 – 14.00

Modiga ledare får hållbara medarbetare

Träff  4 – 19 januari

Engagemang, handlingskraft, analysförmåga, struktur, flexibilitet, ansvarskänsla och driv. Detta är alla egenskaper som inte sällan personifierar den högpresterande medarbetaren, arbetsgivarens största tillgång. Tyvärr visar forskning att det är dessa medarbetare som oftast drabbas av vår tids största folksjukdom – utmattningssyndrom. Varför är det så? Ulrika Sedin från företaget Modern Mind pratar om hur du som ledare kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till hållbara medarbetare genom att vara en modig ledare. En ledare som sätter tydliga ramar och regler, som utmanar till pauser och som vågar säga stopp. 

Tid: 11.00 – 14.00

"Employer Branding for lunch var ett mycket givande forum där vi vände och vred på olika perspektiv av Employer Branding. Det var nyttigt att vi var en grupp med blandade erfarenheter och chefskap i små som stora grupper, som representerade många branscher. Jag fick med mig många värdefulla tips om hur jag vill utveckla såväl mitt eget chef och ledarskap, som hur jag ska stötta min organisation i det konstanta arbetet med Employer Branding. Jag är oerhört nöjd med dessa träffar och kan varmt rekommendera ett deltagande till andra som vill lära sig mer och lära av varandra"

Lizze-Lott BergmanKontorschef, Deloitte

"Employer Branding for lunch har för mig varit som att en helt ny värld har öppnat sig. Utbildningen har lärt mig så mycket om vad Employer branding är och verktyg att fortsätta utveckla mig själv som ledare samt företaget i rätt riktning. Jag har fått lyssna på väldigt intressanta föreläsare och träffarna med de andra deltagarna har varit fantastiska på alla sätt och vis. Jag vill varmt rekommendera andra som vill utvecklas inom detta område att söka."

Malin HelsingVD, Helsing Hudterapeut

"Employer Branding for lunch har gett mig en större lärdom kring hur samsynade vi är trots olika branscher. Det har varit viktigt för mig att få träffa andra företag, och få plocka idéer/best practice från de bästa världar.
Det blir allt viktigare att se och lyssna på våra anställda, och att vara en arbetsgivare på tå!"

Elin DahlanderHR-ansvarig, Roplan Machining

"Jag har fått ut massor av att vara med i Employer Branding for lunch! Jag tycker att upplägget varit jättebra då träffarna är i samband med lunchen. Innehållet har varit jätteintressant och gett bra kunskap som vi som företag kan ha stor nytta av för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Sen måste jag bara säga att samtliga deltagare varit väldigt duktiga, trevliga och delat med sig av sina erfarenheter. Alla borde ta chansen att vara med i detta program!"

Anders ForslundKommunikationsansvarig, Engbergs Förvaltning

"Jag tycker programmet varit väldigt bra. Det var bra teman på träffarna och man har fått många idéer baserat på föreläsningarna men också inspiration av att prata med de andra nätverksdeltagarna. Det har varit intressanta dialoger om hållbara medarbetare och hur man kan jobba med kultur och värderingar. Det har varit uppskattat att knyta nya kontakter och jag hoppas att vi fortsätter att träffas framöver för att följa upp hur utvecklingen i dessa frågor går för alla som deltog."

Lotta BjörnbergHållbarhetschef, Sundfrakt

"Jag tycker att det har varit jättebra träffar. Träffarnas teman gjorde att man fick inspel från flera synvinklar hur man blir en attraktiv arbetsplats. Jag har också fått verktyg kring hur vi kan tänka och jobba vidare på hemmaplan. Det var inspirerande att få lära av andra företag från olika branscher och tiden för träffarna var perfekt."

Christina BjörklundHR-chef, Norrskog

"Träffarna har varit intressanta och lärorika dels utifrån bra föreläsare men även för de aktiva diskussionerna i gruppen och de konkreta övningar och verktyg man fick med sig."

Janet StåhlGDM

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintliga medarbetare att vilja stanna kvar och som gör att organsationer lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på House Be, Metropolhuset i Sundsvall men möjlighet att delta på distans finns.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en deltagare per företag).

 

Anmälan:

Du som anmäler dig kan själv vara med och påverka i företagets varumärkesarbete. Företaget har minst 5 anställda. Vi har 13 platser i programmet. Observera att detta endast är en intresseanmälan. Vi sätter ihop gruppen efter anmälan och vi återkommer om ni fått en plats i programmet. Du måste på förhand veta att du har möjlighet att delta vid de fyra träffarna i programmet.

 

Samarbetspartners:

House Be, Näringslivsbolaget Sundsvall & Näringslivskontoret Timrå kommun

 

Information och anmälan:

Olivia Åsberg, Kommunikationsansvarig & Affärsutvecklare 

Mail: olivia@midchamber.se

Telefon: 072 – 597 97 33

Gör din intresseanmälan här!

Samarbetspartners: