Employer Branding for lunch! – Örnsköldsvik

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och får konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: vikten av synliga företagsvärderingar och Talent Management. Vilket företag som helst kan anmäla sig till programmet. Det enda kravet är att företaget har minst tre anställda samt att den som anmäler sig arbetar och kan vara med och påverka företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Alla platser till omgången som börjar hösten 2020 är fyllda. Anmäl gärna intresse för att delta i nästa omgång.

 

Employer Branding for lunch i Örnsköldsvik är ett samarbete med Örnsköldsviks kommun (genom Världsklass), Clavister, SEB, Holmen Skog och Eurocon.

Programmets innehåll med start i oktober 2020:

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff  1 – 22 september

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.00 – 14.00

Talent Management / Sveriges bästa arbetsgivare

Träff  2 – 19 oktober

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Förnamn Efternamn, berättar utifrån sina möten med näringslivet om varför talang blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att locka och behålla en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en ordentlig funderare på hur man egentligen ser på begreppet talang. 

Tid: 11.00 – 14.00

Den globala trenden kring distansarbete

Träff  3 – 18 november

För många kom hemarbete som en chock under våren, men i världen har trenden kring ett ökat distansarbete varit tydlig under de senaste åren.
Maria Svensson Wiklander från Remote Lab berättar utifrån forskning om de senaste årens utveckling och ger oss en kik in i framtiden om hur organisationer och medarbetare kan komma att snabbare formas av den sedan länge eskalerande trenden av distansarbete. The Remote Lab lanserades den 24 augusti i år och har under en längre tid tittat på den ökade trenden och vilka förutsättningar som finns hos våra bolag. I en nyligen släppt studie belyser de viljan och attityder till distansarbete hos bolag i Jämtland och Västernorrland men även hos anställda där skillnaden mellan dessa är betydande.

Tid: 11.00 – 14.00

Modiga ledare får hållbara medarbetare

Träff  4 – 7 december

Engagemang, handlingskraft, analysförmåga, struktur, flexibilitet, ansvarskänsla och driv. Detta är alla egenskaper som inte sällan personifierar den högpresterande medarbetaren, arbetsgivarens största tillgång. Tyvärr visar forskning att det är dessa medarbetare som oftast drabbas av vår tids största folksjukdom – utmattningssyndrom. Varför är det så? Förnamn Efternamn från företaget Masarin pratar om hur du som ledare kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till hållbara medarbetare genom att vara en modig ledare. En ledare som sätter tydliga ramar och regler, som utmanar till pauser och som vågar säga stopp. 

Tid: 11.00 – 14.00

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintliga medarbetare att vilja stanna kvar och som gör att organsationen på sikt kan locka till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på Clavister i Örnsköldsvik.

 

Pris:

Programmet kostar 2500 kr exkl. moms, endast en deltagare per företag.

 

Information och anmälan:

Olivia Åsberg, Kommunikationsansvarig 

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Anmäl intresse att delta i nästa omgång här!

Samarbetspartners