Employer Branding for lunch! – Örnsköldsvik

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och får konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Vikten av synliga företagsvärderingar och Talent Management. Vilket företag som helst kan anmäla sig till programmet. Det enda kravet är att företaget har minst tre anställda samt att den som anmäler sig arbetar och kan vara med och påverka företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Employer Branding for lunch i Örnsköldsvik är ett samarbete med Örnsköldsviks kommun (genom Världsklass), Clavister, SEB, Eurocon och Västerbottens Handelskammare.

Programmets innehåll med start i oktober 2021:

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff  1 – 19 oktober

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.00 – 14.00

Den globala trenden kring distansarbete

Träff  2 – 16 november

För många kom hemarbete som en chock under våren, men i världen har trenden kring ett ökat distansarbete varit tydlig under de senaste åren.
Maria Svensson Wiklander från Remote Lab berättar utifrån forskning om de senaste årens utveckling och ger oss en kik in i framtiden om hur organisationer och medarbetare kan komma att snabbare formas av den sedan länge eskalerande trenden av distansarbete. The Remote Lab lanserades förra året och har under en längre tid tittat på den ökade trenden och vilka förutsättningar som finns hos våra bolag. I en nyligen släppt studie belyser de viljan och attityder till distansarbete hos bolag i Jämtland och Västernorrland men även hos anställda där skillnaden mellan dessa är betydande.

Tid: 11.00 – 14.00

Talent Management

Träff  3 – 7 december

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang.

Tid: 11.00 – 14.00

Ett ledarskap som skapar hållbara medarbetare

Träff  4 – 18 januari

Den sista träffen i programmet gästas av Erika Hällström från Masarin Consulting Group. Hon kommer att prata om ledarskap och hur man som ledare arbetar för att skapa hållbara medarbetare, med ett fokus på psykisk och fysisk hälsa. En stor del av träffen ligger också vid att nätverka i gruppen och summera vad man har arbetat med under programmets gång.

Tid: 11.00 – 14.00

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintliga medarbetare att vilja stanna kvar och som gör att organsationen på sikt kan locka till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på Clavister i Örnsköldsvik.

 

Pris:

Programmet kostar 2500 kr exkl. moms.

 

Information och anmälan:

Olivia Åsberg, Kommunikationsansvarig / Affärsutvecklare Handelskammaren Mittsverige

Mail: olivia@midchamber.se

Telefon: 072 – 597 97 33

Anmäl din medverkan här!

Samarbetspartners: