Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 247

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 23 000

Handelskammaren Mittsverige 2019

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 23
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: GDM

På bilden: Fredrik Larsmarker, vVD

"Handelskammaren Mittsverige är engagerade i viktiga frågor som kompetensförsörjning, vilket vi såklart vill stötta".

Vi hjälper våra kunder att säkra sin IT-produktion och ger dem tillgång till en effektiv och flexibel IT-infrastruktur. Vi skapar lösningar som eliminerar problem och sänker kostnader. När allt fungerar får våra kunder mer tid till sin egen affärs- och verksamhetsutveckling. GDM är idag ca 130 anställda och vårt huvudkontor finns i Sundsvall, där ca 100 personer arbetar. GDM har även kontor i Umeå, Östersund, Gävle och Stockholm. 

– Fredrik Larsmarker, vVD

Vad är det som är unikt med GDM som skapar framgång?

– Vi jobbar nära våra kunder, det gör att vi har mycket god insikt i våra kunders verksamheter och på det viset kan vi anpassa våra tjänster i hög grad. Det gör också att vi kan hålla hög servicenivå och kvalitet i våra leveranser. Vid flera tillfällen de senaste åren har GDM hamnat i det absoluta toppskiktet i Sverige när det gäller IT-branschens årliga kundnöjdhetsindex.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Handelskammaren Mittsverige är engagerade i viktiga frågor som kompetensförsörjning, vilket vi såklart vill stötta. Vi har också en stor nytta av deras nätverk och olika aktiviteter/event.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Kompetensförsörjning står högt upp på vår priolista, GDM fortsätter att växa och vi behöver fler duktiga medarbetare!

Se fler Månadens Medlemsföretag!