Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 252

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2021

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 140 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Biometria

På bilden: Ingela Ekebro, VD

"Genom det nätverk som Handels­kam­maren erbjuder kan vi knyta nya kontakter och verka för att vi företag i regionen hjälps åt med att skapa möjligheter för att attrahera kompetenta medarbetare och deras familjer till region Mittsverige."

Vi är ett medlemsägt företag verksamt inom skogsnäringen. Vår uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter mellan skog och industri. Vi erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av mätning och redovisning av virkesflödet och virkesaffären.

– Ingela Ekebro, VD

Vad är det som är unikt med Biometria som skapar framgång?

– Att vi är ett opartiskt och medlemsägt företag som knyter ihop hela skogsnäringen är unikt och jag känner inte till något företag med liknande funktion i någon annan bransch. Vår historia börjar i slutet av 1800-talet då behov av virkesmätning uppstod i samband med skogsindustrins tillväxt. Idag mäter vi virke och utvecklar och tillhandahåller en IT-plattform där data kring virket och virkesaffären samlas från avverkningen fram till mottagande industri. Systemen används av majoriteten av branschföretagen. Det innebär att vi bland annat hanterar mycket stora mängder data för råvaru- och transportaffärer. Detta upplägg är vi mig veterligt ensamma om i Sverige och i Norge, jag har inte hittat motsvarande upplägg inom något annat lands skogsnäring.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– För oss är medlemskapet viktigt ur flera aspekter men jag vill främst lyfta nätverksbyggande och utbildningar. Vår IT-verksamhet är lokaliserad i Sundsvall, och vi har ett löpande behov att rekrytera nya högkompetenta medarbetare från hela Sverige. Genom det nätverk som Handelskammaren erbjuder kan vi knyta nya kontakter och verka för att vi företag i regionen hjälps åt med att skapa möjligheter för att attrahera kompetenta medarbetare och deras familjer till region Mittsverige. Jag ser det även som en tillgång att vi företag tillsammans, med Handelskammaren som lokomotiv, driver viktiga regionala frågor.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– 2019 fusionerades de tre tidigare svenska virkesmätningsföreningarna ihop med SDC i Sundsvall och vi har precis påbörjat det fjärde året som ett företag, Biometria. Under 2022 arbetar vi både med strategiska frågor som rör tex tjänsteerbjudande och hållbarhet, och internt med värderingar och målstyrning. Vi arbetar hårt med att slutföra den systemförnyelse vi behöver för att ge branschen förutsättningar att nyttiggöra de möjligheter digitaliseringen skapar. Det ger förutsättningar både för våra medarbetare och för våra kunder och medlemmar.

Se fler Månadens Medlemsföretag!