Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 247

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 23 000

Handelskammaren Mittsverige 2019

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 23
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Flooré

På bilden: Emile Frantzen, VD

"Det är bra att Handelskammaren engagerar sig i arbete med framtidens kompetensförsörjning, exempelvis genom projektet "Arbetsmarknadskunskap"

Flooré är idag en ledande leverantör av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel i Sverige. Drygt hälften av omsättningen kommer i dagsläget från export till flera länder i Europa. Vårt mål är att erbjuda den bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.

– Emile Frantzen, VD

Vad är det som är unikt med Flooré som skapar framgång?

– Vår specialitet är en egentillverkad och patenterad golvvärmeskiva för ytmontage.  Systemet bygger på ett utvecklingsprojekt som tog sin fart på Kungliga Tekniska Högskolan redan 1990. Sedan dess har systemet utvecklats baserat på flera års praktisk erfarenhet från branschen. Floorés värmegolv består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor som limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på befintligt bjälklag. Den låga bygghöjden ger våra kunder stora möjligheter att installera systemet även där det är lite lägre i tak. Den goda värmespridningen ger en bättre komfort genom snabbare reaktionstid samt bättre ekonomi genom lägre värmeförluster, jämfört med våra konkurrenter.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Handelskammaren har ett bra kontaktnät och kompetens som vi som medlem kan utnyttja. Jag tycker att det är bra att Handelskammaren engagerar sig i arbete med framtidens kompetensförsörjning genom till exempel projektet “Arbetsmarknadskunskap” där man har dialog med skolor och elever, vår framtida arbetskraft.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Vi har haft en bra tillväxt under de senaste åren och vi fortsätter att växa även nu under Corona-tiden. Vi håller på med olika investeringar i vår produktion så att vi kan klara av marknadens ökade efterfrågan. Som tur är har vi väldigt bra personal och har lyckats hitta bra tillverkare av robotar och produktionsutrustning. Vi har också investerat i nya maskiner som kan hantera allt spill vi får i produktionen, vilket gör vår produktion mer miljövänlig och ger oss möjlighet att fortsätta att arbeta mot en hållbar utveckling.

Se fler Månadens Medlemsföretag!