Nominera till priset Årets Studentfavorit!

I år delas för första gången priset “Årets Studentfavorit” ut på Sundsvall Business Awards och Guldgalan. Priset hyllar en arbetsgivare som spelat en viktig roll för studenter under studietiden.

Anmäl dig till Employer Branding programmet i Örnsköldsvik!

Nu öppnar anmälan till Employer Branding for lunch i Örnsköldsvik! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och får konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke.

Nyhetsbrev juni

I månadens nyhetsbrev kan du läsa om bland annat en ny satsning på Yrkeshögskolan och dessutom uppstarten av utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch i Örnsköldsvik!

Katastrofläge i Jämtland – “tror på ett jättestort besökstapp”

Vart tredje företag i Jämtland vinglar farligt nära konkurs, enligt Handelskammaren Mittsveriges senaste enkät. För handeln och besöksnäringen rör det sig om hela 60 procent av företagen.

Månadens medlemsföretag – Flooré

“Det är bra att Handelskammaren engagerar sig i arbete med framtidens kompetensförsörjning, exempelvis genom projektet “Arbetsmarknadskunskap, säger Emile Frantzen VD på Flooré”

Coachutbildning med Stig Wiklund

Vi ser behovet av att stärka ledare och jobba mer med det coachande förhållningssättet för att öka konkurrenskraften i vår region. Med duktiga ledare skapar vi attraktiva arbetsplatser! Därför arrangerar vi tillsammans med Stig Wiklund en coachutbildning för ledare och chefer.

VD-nätverket

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas ett antal gånger under året. I nätverket, som leds av samtalsledaren Billy Nordin, inspireras du av föreläsare inom valda ämnesområden och får möjlighet att lyfta egna case ur verksamheten. Träffens tema är: Effektiv utan stress.

Framtidens ledarskap

Framtidens ledare behöver navigera i allt mer föränderliga nätverk av organisationer, talanger och resurser och fatta snabba strategiska beslut. Utbildningen Framtidens ledarskap fokuserar på det moderna ledarskapet med fokus på relationer, innovation och globaliseringens påverkan på ledarskapet.

Checkpoint Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Träffens tema är: Medarbetarsamtal.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. Träffens tema är: Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. Träffens tema är: Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.