Vi söker en projektkoordinator/kommunikatör till Arbetsmarknadskunskap, Örnsköldsvik

Vi gör skillnad på riktigt! Vi träffar ungdomar, ansikte mot ansikte, och snackar om framtidens jobb och hur de ska ta sig dit. Låter det intressant? Ansök redan idag!

800 miljarder i nya planen men inga öronmärkta pengar till satsningar i norra Sverige

Handelskammaren Mittsverige anser att den presenterade planen inte tillgodoser behoven fullt ut men att vi nu i alla fall är på väg i rätt riktning.

Månadens medlemsföretag – Sunds Fibertech

– Vi är ett företag som både är ungt och i ett tillväxtskede, så ett bra nätverk med nyckelkompetenser är ett måste. Där bidrar Handelskammaren inom sin expertis.

Debattartikel publicerad i Dagens Industri 9 mars – Det krävs högre anslag och snabbare beslut om ny infrastruktur.

De politiska finansieringssystemen måste förändras för att klara de investeringar som landet behöver. Sveriges Handelskamrar från norr till söder efterfrågar ett helhetstänk.

Sjöfartsverkets avgiftshöjningar skjuts framåt

Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att inte höja farleds- och lotsavgifter som planerat den första maj. Anledningen är den rådande situationen med ett osäkert läge gällande Coronapandemin.

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du självklart viktig för oss och vår verksamhet. Vi kommer därför att  bjuda in dig till att delta på vårt digitala årsmöte...

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Logistikdag Mitt 2021

Den 11 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Sundsvall. Mer info om programmet och talarna kommer löpande under våren 2021.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.