Arbetsgivare och anställdas attityder i en ny tid

The Remote Lab har i samarbete med oss på Handelskammaren Mittsverige genomfört en intressant studie kring hur Coronapandemin påverkat arbetsgivare och anställdas attityder och arbetssätt. Ta del av resultatet här!

Flyg mellan Örnsköldsvik & Arlanda sex dagar i veckan!

Amapola fortsätter att flyga mellan Örnsköldsvik och Arlanda, men nu med en betydligt bättre tidtabell.

Hur står det till med näringslivet i Mittsverige?

Vi kan i svaren från den senaste företagsenkäten i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen tydligt se en förbättring på flera områden jämfört med våren 2020 som tyder på att företagen känner en högre stabilitet än för några månader sedan.

Månadens medlemsföretag – GDM

“Handels­kam­maren Mittsverige är engagerade i viktiga frågor som kompetens­försörjning, vilket vi såklart vill stötta”.

Main event – Make your future remote

Den 22 oktober erbjuder vi en späckad eftermiddag där du som företagare får lära dig mer om att arbeta Remote och hur ni kan dra fördelar av att arbeta och utveckla ett distansoberoende arbetssätt!

VD-nätverket

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas ett antal gånger under året. I nätverket, som leds av samtalsledaren Billy Nordin, inspireras du av föreläsare inom valda ämnesområden och får möjlighet att lyfta egna case ur verksamheten. Träffens fokuserar på egna case ifrån deltagarna.

Checkpoint Young

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap. Träffens tema är: Varumärke och värdskap.

Employer Branding for lunch!

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. Träffens tema är: Företagsvärderingar och vikten av synlig kommunikation.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.