Trafikverket utreder en tidigareläggning av infrastruktur projekt i norra Sverige!

Trafikverket har fått ett uppdrag att utreda en möjlig tidigareläggning av redan beslutade infrastrukturprojekt i norra Sverige. Särskilt pekades det ut Norrbottniabanan och Malmbanan.

Anmälan till Employer Branding for lunch i Sundsvall och Jämtland/Härjedalen har nu stängt!

Nu har vi återigen fyllt platserna i vårat utvecklingsprogram Employer Branding for lunch i Sundsvall och Jämtland/Härjedalen. Det finns några platser kvar i Örnsköldsvik!

1000 elever i årskurs 8 deltar i ”Forskarbussen” för att öka intresset för viktiga framtidsyrken

Handelskammaren Mittsveriges projekt ”Framtidsvalet” jobbar aktivt för att öka ungdomars intresse för branscher likt teknik, vård, industri och skog för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Månadens medlemsföretag – Swedavia

“De aktiviteter och det arbete som görs inom ramen för Handels­kam­maren tillför ett värde för oss och det ger oss en chans att vara med och bidra i olika sammanhang”.

Nu blir ATA-carneter digitala!

Från och med den 4 oktober kan ATA-carneter endast ansökas om digitalt via: www.eata.se

Employer Branding-nätverket

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.