Employer Branding for lunch! – Östersund

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov för forum att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding.

I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: vikten av synliga företagsvärderingar och Talent Management. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Det enda kravet är att deltagaren själv ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Nästa omgång startar i Östersund under hösten 2020. Ansök till programmet redan nu!

 

Employer Branding for lunch i Jämtland/Härjedalen är ett samarbete med Östersunds kommun.

Anmäl intresse att delta här!

Så här tycker tidigare deltagare om Employer Branding for lunch!

”Jag deltog i utvecklingsprogrammet för att employer branding är en oerhört aktuell fråga som lätt blir bortprioriterad om man inte håller den levande. I och med mitt deltagande har jag kunna ta del av andras kunskap i arbetet kring frågan, vilket har inspirerat mig. Men framförallt har jag fått med mig ny energi! Vi har redan startat igång flera nya projekt som berör employer branding.”

– Malin Bragner, HR Manager på H1 Communication

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på Gomorron Östersund.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Information och anmälan:

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen

maria.aberg@midchamber.se

070 – 294 23 25

Till anmälan!

Samarbetspartners