Logistikdag Mitt

Logistikdag Mitt är ett årligen återkommande evenemang med fokus på logistik och såväl gods- som persontransporter. Mittregionens prioriteringar och styrkor lyfts fram under dagen och både regionala som nationella beslutsfattare finns på plats. Dagen arrangeras av Handelskammaren Mittsverige tillsammans med samarbetspartners i Jämtlands- och Västernorrlands län.