Infrastruktur

Fungerande infrastruktur kräver bra samarbete!

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att det krävs ett hårt, kontinuerligt och ihärdigt arbete för att utveckla vår infrastruktur i takt med näringslivets behov. Vi bevakar, synar och ställer krav både på den regionala och nationella politiken. Som medlem stärker du oss i engagemanget när det gäller att påverka så att fler investeringar sker i vår region.

Genom åren har vi bland annat jobbat för kortare restid till Stockholm, 74-tons vägnät, engagerat oss i byggandet av Sundsvallsbron, elektrifieringen av Meråkerbanan och bättre flygförbindelser till omvärlden från regionens flygplatser. Vi gör det eftersom vi vet att detta är viktigt för näringslivet. Vi har väletablerade forum och mötesplatser som direkt påverkar beslutsfattare och ansvariga myndigheter. Bärighetsråd, Godstransportråd och Transportforum Mitt är några av dem. Engagemang från näringslivet är viktigt för annars blir det andras prioriteringar som kommer före. Tycker du att infrastrukturfrågor behöver en starkare röst kan du som medlem i Handelskammaren Mittsverige engagera dig i våra nätverk.