Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 263

Total omsättning på våra medlemsföretag:
77 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 16 700

Handelskammaren Mittsverige 2018

 • Exportdokument utfärdade: 4297
 • Nya medlemmar: 11
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 46 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1341 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2659 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år.
Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad.

Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag:
Berners

På bilden: Agneta Andersson, HR-ansvarig

"Handelskammaren är intresserade av de utmaningar som vi står inför samtidigt som de skapar förutsättningar för oss att utvecklas. De har många bra utbildningar, föreläsningar och nätverksträffar som skapar spännande möten med andra företag i regionen!"

Det familjeägda företaget Berners etablerades redan 1925 och är idag en av de större återförsäljarna inom Scania med lastbilar och bussar. Vi säljer även Volkswagen groups varumärken Audi, Seat, Skoda och Volkswagen personbilar och lätta transportbilar. Vår verksamhet finns i Östersund, Sundsvall, Åre, Sveg, Härnösand och Sollefteå. Vi har cirka 370 anställda och omsatte förra året 1,8 miljarder. Kunder väljer oss för att vi erbjuder ett tryggt och enkelt bilägande samt lönsamma och hållbara transporter!

– Agneta Andersson, HR-ansvarig

Vad är det som är unikt med Berners som skapar framgång?

– Medarbetarna först och främst! Vi har förmånen att ha medarbetare vars kunskap, engagemang och känsla för service är vårt sätt att göra skillnad. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund och vill ge människor möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. En framgångsfaktor är också att våra ägare arbetar nära verksamheten, vilket gör beslutsvägarna korta samt att man har ett starkt utvecklingsfokus. Att vi dessutom jobbar med varumärken i världsklass är såklart en fördel!

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Handelskammaren arbetar aktivt och är intresserade av de utmaningar som vi som företag står inför samtidigt som de skapar förutsättningar för oss att utvecklas. De har många bra utbildningar, föreläsningar och nätverksträffar som skapar spännande möten med andra företag i regionen!

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Kompetensförsörjning och infrastrukturen för el-bilar/laddhybrider. Det är stor brist på tekniker, både till personbilar, tunga fordon och skadeverkstäder. Vi behöver fler som utbildar sig och/eller omskolar sig till en ny karriär i branschen och som vill arbeta och bo i våra verksamhetsområden. Branschen står inför en stor omställning till el-bilar och då måste det finns möjlighet för alla som bor eller turistar i vårt område att ha tillgång till laddstoplar.

Månadens medlemsföretag:
NP3 FASTIGHETER

"Handelskammarens arbete med att hjälpa företag att skapa ytterligare tillväxt i regionen hjälper inte bara oss som fastighetsbolag utan hela samhället i stort!"

NP3 är ett fastighetsbolag som grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Verksamhetens fokus ligger vid kommersiella fastigheter, främst i norra Sverige. Under 2014 noterades bolaget på Nasdaq och 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 266 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på våra 366 fastigheter. Våra fastigheter delas in sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå där värdet på fastigheterna den 30 juni 2019 uppgick till 10,3 miljarder kronor!

– Marie Selin, Operativ chef

Vad är det som är unikt med NP3 som skapar framgång?

– En viktig del i bolagets framgång är att vi har ett tydligt kundfokus genom lokal närvaro och långa kundrelationer, vilket i sin tur skapar stabila hyresintäkter. Vi är, trots en liten organisation, närvarande på samtliga marknadsområden vilket innebär att vi är tillgängliga och engagerade i våra hyresgästers verksamhet. Vår lokala närvaro ger oss kännedom om kundernas önskemål och behov samtidigt som den gör vår förvaltning och service mer effektiv.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Precis som Handelskammaren vill NP3 vara med och bidra till att skapa en attraktiv region. Handelskammaren bidrar till hela regionens näringsliv genom att vara en samlande kraft och driva frågor som är svåra för enskilda företag att få gehör för. Handelskammarens arbete med att hjälpa företag att skapa ytterligare tillväxt i regionen hjälper inte bara oss som fastighetsbolag utan hela samhället i stort.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

– NP3 har sedan grundandet varit ett tillväxtbolag och målet är att tillväxtresan ska fortsätta. Då vi hyr ut kommersiella lokaler är det viktigt att det finns lönsamma företag som har behov av lokaler samt att städerna vi finns i växer både gällande invånare och företagande.

Månadens medlemsföretag: OSTP

"Handelskammaren underlättar vårt exportarbete och agerar en viktig röst för det lokala näringslivet"

OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria processrör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda och ägs av Tubinoxia och Outokumpu. I Örnsköldsvik arbetar ca 160 personer med rördelsproduktion fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik är en vital 100-åring som har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar för marknader som papper & massa, kärnkraft och medicin. 

– Reinert Svensson

Vad är det som är unikt med OSTP som skapar framgång?

– Att arbeta med att utveckla tekniken har alltid varit viktigt för oss men medarbetarna är det absolut viktigaste. Vår företagsanda bygger på våra medarbetares starka känsla för kamratskap, ansvarstagande och kvalitet i arbetet. Med den styrkan kommer vi att fortsätta förbättra kvalitén, finjustera processerna och bli mer effektiva. Våra slogans ”säkerheten först” och ”lita på kvalitet” talar för sig själva men att vi arbetar rätt över tid bekräftas av att vi helt utan jämförelse är Europas största producent av rostfria rördelar.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er? 

– Dels har vi nytta av den mer ”vardagliga” servicen i vårt exportarbete med ursprungsbevis etc. Samtidigt är Handelskammaren en viktig röst för det lokala näringslivet och kämpar för att förenkla den snåriga verklighet som tillverkande företag befinner sig i.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Att finna en lösning för att kunna flytta all produktion ut till enheten i Svedjeholmen!