Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 263

Total omsättning på våra medlemsföretag:
77 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 16 700

Handelskammaren Mittsverige 2018

 • Exportdokument utfärdade: 4297
 • Nya medlemmar: 11
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 46 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1341 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2659 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: OnePartnerGroup

På bilden: Christoffer Sjöstedt, VD

"Som medlemmar i Handelskammaren kan vi vara med och driva frågor inom kompetensförsörjning. Vår förhoppning är att vi tillsammans skapar ett attraktivt företagsklimat i Jämtland/Härjedalen."

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning och utbildning. Vi finns verksamma på 50 orter runt om i Sverige och har 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom hjälper vi företag att växa och ger människor arbete och möjlighet att utvecklas.

– Christoffer Sjöstedt, VD

Vad är det som är unikt med Sundfrakt som skapar framgång?

– Vi är entreprenörsdrivna, det innebär att vi lyckas och mår som bäst när vi får frihet att själva bestämma och bygga bolaget lokalt här i Östersund. För det är såklart roligare att jobba när man själv får vara delaktig och påverka. Vi är oerhört måna om den personliga känslan och friheten. Ur frihet och entreprenörsanda kommer en genuin arbetsglädje, energi och vilja att göra ännu mer för våra medarbetare, kunder och för orten. Här gillar vi människor med drivkraft, ambitioner och samhällsengagemang. Vi låter dem växa, utvecklas och göra det som de är riktigt bra på. Det är det som gör OnePartnerGroup till en attraktiv partner och arbetsplats.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Som medlemmar i Handelskammaren kan vi vara med och driva frågor inom kompetensförsörjning. Vår förhoppning är att vi tillsammans skapar ett attraktivt företagsklimat i Jämtland/Härjedalen.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Vi vill att fler ska få uppleva glädjen som kommer med att lyckas och uppleva framgång utifrån sin egen definition och situation. Vi vill eliminera hinder och möjliggöra för fler att få ett första jobb, bli chef, få sitt företag att växa, bli mer lönsamma, göra kunderna nöjda, lyckas med en rekrytering, eller kort och gott känna sig uppskattad på jobbet och trivas i sin roll. Vi är övertygade om att människor, och samhället i stort, behöver uppleva framgångar för att må bra och växa. Här vill vi vara med och bidra.

Läs mer om alla Månadens Medlemsföretag!