Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 263

Total omsättning på våra medlemsföretag:
77 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 16 700

Handelskammaren Mittsverige 2018

 • Exportdokument utfärdade: 4297
 • Nya medlemmar: 11
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 46 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1341 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2659 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Permascand

På bilden: Peter Lundström

"Kompetensförsörjning och infrastruktur är och kommer vara viktiga fokusområden i framtiden. Därför är det bra att Handelskammaren aktivt driver de frågorna "

Permascand är en oberoende världsspelare inom elektrokemiska processer med fokus på vattenrening, förnybar energi och kemisk basindustri. Vi påverkar vardagslivet genom att skapa förutsättningar för lithiumbatteritillverkare genom exempelvis lithium framställan, koppar och nickel framställan för elektrifiering och blekningsprocesser för papper.

– Peter Lundström

Vad är det som är unikt med Permascand som skapar framgång?

– Permascand var en banbrytare på 70-talet när elektroden i titan uppfanns. Den revolutionerade elektrokemin är mindre energikrävande, mer miljövänlig och säkrare än alternativen bly och grafit. Vi har sedan starten varit duktiga på att utveckla vår teknologi och våra produkter tillsammans med kunder och har alltid haft en stor del av omsättningen från återkommande befintliga kunder och samtidigt lyckats knyta nya kunder från nya marknader som skapat tillväxt. De senaste åren har vi stärkt vår position genom att fokusera på vattenrening och förnybarenergi som tagit fart rejält.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Kompetensförsörjningen är och kommer att vara ett fokusområde i framtiden. Det är slående hur begränsat med kompetens det finns i Västernorrland och Sundsvalls området då vi vid varje rekrytering med högre kompetenskrav har majoriteten av våra kandidater utifrån. Ett annat område som ligger i tiden är infrastruktur och tillgänglighet av effektiva transporter och bra bostäder. Dessa delar hänger ihop och måste fungera för att säkra fortsatt tillväxt och bra förutsättningar för organisationer i regionen att rekrytera. Därför är det bra att Handelskammaren aktivt hjälper oss att driva viktiga frågor både inom kompetensförsörjning och infrastruktur.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Vi har en plan som sträcker sig först och främst till år 2022 och vi har klart för oss vad vi behöver göra för att leverera. I den planen finns investeringar i nya kunder, infrastruktur, maskiner, personal och miljö. Kompetensförsörjning är alltid en utmaning och det gäller att hitta många olika vägar för att lyckas. Att vara ett företag med 98% av omsättningen på export kan i dagens Sverige snabbt ställa saker på sin ända. Långsiktighet i beslutsfattande och stabila förutsättningar underlättar vardagen och skapar bättre förutsättningar för ett företag som Permascand att fortsätta utvecklas och växa.