Bli en vinnare på Google!

Förståelsen för den digitala köpresan är grunden för effektiv digital marknadsföring. För att lyckas med den krävs både tid och kunskap. Därför arrangerar vi ett frukostseminarium där SEO-experten Oskar Alm på Brath berättar hur du lär dig att förstå kundens digitala köpresa och ger dig mer kunskap om om digitala tjänster, verktyg och kanaler.

Bli en vinnare på Google!

Förståelsen för den digitala köpresan är grunden för effektiv digital marknadsföring. För att lyckas med den krävs både tid och kunskap. Därför arrangerar vi ett frukostseminarium där SEO-experten Oskar Alm på Brath berättar hur du lär dig att förstå kundens digitala köpresa och ger dig mer kunskap om om digitala tjänster, verktyg och kanaler.

Employer Branding for lunch! – Träff 4

Employer Branding for lunch är utvecklingsprogrammet för företag som vill  spetsa ett redan starkt varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag. I programmet lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential!

Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen
att uppdatera sig i olika frågor kring export. I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.

Näringslivsparlamentet

Den 12 mars 2020 är Näringslivsparlamentet tillbaka! En unik möjlighet för regionens företag och politiker att mötas och diskutera möjligheter och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, hållbarhet, infrastruktur och digitalisering.