Träffa din framtida medarbetare!

Som en del av projektet ”Integration & Tillväxt” anordnar vi ett antal mötesplatser där företagare får chansen att träffa kompetens med utländsk bakgrund. Vi vet att våra företag är i akut behov av rätt kompetens samtidigt som personer med utländsk bakgrund är redo att komma ut på arbetsmarknaden.

Årsmöte 2019!

Den 3 juni är det dags för Handelskammaren Mittsveriges årsmöte! Denna gång på Berners i Sundsvall där koncernchefen Stefan Rasteby ger oss en bild av företagets verksamhet, deras senaste investeringar samt hans syn på bilindustrins framtid.