Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen att uppdatera sig i olika
frågor kring export. I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.

Logistikdag Mitt

Den 19 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Östersund med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen att uppdatera sig i olika frågor kring export.
I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.

Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen
att uppdatera sig i olika frågor kring export. I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.