Missa inte Logistikdag Mitt den 19 november!

Den 19 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Östersund med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Månadens medlemsföretag – Berners

”Handelskammaren är intresserade av de utmaningar som vi står inför samtidigt som de skapar förutsättningar för oss att utvecklas. De har många bra utbildningar, föreläsningar och nätverksträffar som skapar spännande möten med andra företag i regionen!”

Framtidens ledarskap – utbildning för ledare och chefer på hemmaplan!

En avgörande del i förändringsarbetet är ledarskapet som med rätt fokus kan fungera som en tydlig framgångsfaktor. Vi erbjuder därför en längre ledarskapsutbildning för chefer och ledare i regionen.

”Det är utsläppen som ska minska – inte flygtransporterna!”

Tillsammans med många andra varnar vi för effekterna av flygskatten och hur det kan påverka näringslivet i norra Sverige, ett näringsliv som till stor del består av en exportgenererande industri samt en växande besöksnäring.

Kompetensförsörjning och infrastruktur avgörande för norra Sveriges utveckling

Vi välkomnar kraftfulla satsningar på infrastrukturen och insatser för att underlätta kompetensförsörjningen. Nya pålagor som försämrar konkurrenskraften måste undvikas!

Global Business Day!

Global Business Day! Global Business Day, vad är det? Det är en heldag med fokus på globala satsningar där du får inspireras av experter inom export och lokala företag som lyckats...

Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen att uppdatera sig i olika
frågor kring export. I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.

Logistikdag Mitt

Den 19 november är det dags igen! Logistikdag Mitt arrangeras denna gång i Östersund med fokus på framtidens infrastruktur. Hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?

Exportdag

Välkommen till Exportdagen, det bästa tillfället för exporterande företag i regionen att uppdatera sig i olika frågor kring export.
I år ligger särskilt stort fokus vid det nya Incoterms 2020 som börjar gälla från 1 januari.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.