Kritiserat vägnät fördubblas – klarar nya lastbilsvikter

För ett år sedan höjdes maxvikten på lastbilar med 10 ton, men bara för ett utvalt vägnät. Branschen riktade kritik och hade svårt att se lönsamheten i att köpa nya lastbilar för ett så litet vägnät, men nu sker en utökning.

Månadens medlemsföretag – OSTP

”Handels­kam­maren underlättar vårt exportarbete och agerar en viktig röst för det lokala närings­livet”

Lokalt parlament ska underlätta för kontakten mellan näringsliv och politiker

Artikel i Östersunds Posten 20 juni 2019
Näringslivsparlamentet ska det nya samarbetet mellan Regionen och Handelskammaren Mittsverige heta. Syftet är att underlätta för företagare i deras kontakt med politiker.

VD-nätverk i Västernorrland!

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka.

Nu söker vi inspirerande kommunikatörer till Arbetsmarknadskunskap!

Föreställ dig att du kliver in i ett klassrum fyllt med ungdomar där du har i uppgift att väcka deras intresse och engagemang, under 60 minuter. Du gör det med hjälp av din energi och sköna personlighet, och tillsammans med din kunskap om arbetsmarknaden motiverar du dem att engagera sig i sin framtid. Kan du se dig själv i den rollen? Då är det dig vi söker!

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.