Näringslivsparlament i Jämtland/Härjedalen 2020!

Efter det framgångsrika arbetet i Västernorrland tillsammans med Regionen kan vi stolt meddela att vi under våren kommer att genomföra ett Näringslivsparlament i Jämtland våren 2020. Detta arbete görs tillsammans...

VD-nätverk i Västernorrland!

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka.

Nya medlemsföretag!

Vi välkomnar Swedbank, Copperhill, Sveriges Byggindustrier och Engcon som nya medlemsföretag hos oss på Handelskammaren Mittsverige!

Månadens medlemsföretag – PwC

”Handels­kam­maren skapar möjlighet att tillsammans med andra partners mobilisera oss för att skapa ett förbättrat företagarklimat”

Debattartikel: ”Det är utsläppen som ska minska – inte flygtransporterna!”

Häromveckan meddelade flygbolaget Bra att de drar ner på personal och avgångar i hela Sverige, på grund av minskad efterfrågan och kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt och stigande priser på flygbränsle. Tillsammans med många andra varnade vi för effekterna av flygskatten och hur det skulle påverka näringslivet i norra Sverige, ett näringsliv som till stor del består av en exportgenererande industri samt en växande besöksnäring.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.