Framtidens ledarskap – utbildning för ledare och chefer på hemmaplan!

En stor utmaning för organisationer i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland är kompetensförsörjningsfrågan där många står inför utmaningen att genomföra större förändringar för att lyckas attrahera rätt kompetens. En avgörande del i förändringsarbetet är ledarskapet som med rätt fokus kan fungera som en tydlig framgångsfaktor. Vi erbjuder därför en längre ledarskapsutbildning för chefer och ledare i regionen.

Månadens medlemsföretag – OSTP

”Handels­kam­maren underlättar vårt exportarbete och agerar en viktig röst för det lokala närings­livet”

VD-nätverk i Västernorrland!

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka.

Nu söker vi inspirerande kommunikatörer till Arbetsmarknadskunskap!

Föreställ dig att du kliver in i ett klassrum fyllt med ungdomar där du har i uppgift att väcka deras intresse och engagemang, under 60 minuter. Du gör det med hjälp av din energi och sköna personlighet, och tillsammans med din kunskap om arbetsmarknaden motiverar du dem att engagera sig i sin framtid. Kan du se dig själv i den rollen? Då är det dig vi söker!

Debattartikel: ”Det är utsläppen som ska minska – inte flygtransporterna!”

Häromveckan meddelade flygbolaget Bra att de drar ner på personal och avgångar i hela Sverige, på grund av minskad efterfrågan och kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt och stigande priser på flygbränsle. Tillsammans med många andra varnade vi för effekterna av flygskatten och hur det skulle påverka näringslivet i norra Sverige, ett näringsliv som till stor del består av en exportgenererande industri samt en växande besöksnäring.

Internationell handel

Vill ditt företag ta steget ut på den internationella marknaden? Med råd, stöd och inspiration kring export och handelsrelaterade frågor underättar vi din internationella resa.

Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att väl fungerande transporter är en förutsättning för fortsatt tillväxt i regionen. Därför driver vi aktivt debatten om en förbättrad infrastruktur och agerar näringslivets röst i frågor kring både person- och godstransporter.

Kompetensförsörjning

En av näringslivets största utmaningar är framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor för att bidra till regionens tillväxt.

Handelsdokument

Som medlemsföretag får du kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.